sahte faturanın tanımı ve sonuçlar

SAHTE FATURADA

HAPİS CEZASININ DAYANAĞI
Pazartesi günü ayrıntılı olarak yazdık. Bazı kuyumcular, cep telefonu ve kontör satıcıları, beyaz eşya satanlar, paraya ihtiyacı olan kişilere “mal satmış gibi” göstererek, örneğin 5 bin lira ödeyip onların banka kredi kartlarından 6 bin lira çekiyorlar. Aynı zamanda 6 bin liralık altın, cep telefonu, kontör veya beyaz eşya faturası kesiyorlar. Kesilen bu fatura “sahte fatura” oluyor. Vergi Usul Kanunu’na göre; gerçek bir muamele ve durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Sahte belge düzenleyenler ve bu belgeleri alanlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar (VUK. Md.359/b).
Buna göre, gerçekte bir mal (altın, cep telefonu, kontör, beyaz eşya) satışı olmadığı halde, düzenlenen belge “sahte belge” oluyor.

VERGİ İNCELEMESİ
Pos tefeci dediğimiz kişilere ve bu olayı organize bir şekilde yapanlara yönelik vergi incelemesi, giderek derinleşiyor.
Kontör olayında, bir kişinin 3-5 bin liralık ya da 8-10 bin liralık kontör alması, hayatın olağan akışına aykırı olduğu için olay çok net olarak tespit edilebilmektedir.
Diğerlerinde de fatura düzenlenen kişilerin ifadesine başvurularak, örneğin altın alıp almadığı araştırılmakta, o tarihteki kredi kartı hesabı borcunun kapatılması vs. kuyumcunun şahıslardan “gider pusulası” ile yaptığı altın alımları incelenmektedir.

SATICININ DURUMU DAHA KÖTÜ
Pos tefecilik yapanların, altın ve kontöre yoğunlaşmaları, bunların satışında KDV olmayışı ile de ilgili..
Gerçek bir mal satışı olmadığı halde, satılmış gibi gösteren pos tefeciler “sahte belge” düzenledikleri için “3 yıldan 5 yıla kadar hapis” cezasına muhatap olmalarının yanı sıra, bunlara “gelir ya da kurumlar vergisi” ile “üç kat vergi ziyaı” cezası kesilecek.
“Tefecilik faaliyeti” nedeniyle ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesi uyarınca “2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası” ile yargılanacaklar. 500 bin lira da para cezası uygulanacak. Bu arada, olayın bir kaç kişi ve başka şirket ya da şirketler aracılığıyla yapıldığının, yapılan incelemelerde banka hareketleri ve tarafların ifadeleri ile de desteklenen bulgulara dayalı olması halinde, yukarıdakilere ek olarak, “örgütlü suç” kapsamında da işlem yapılıyor.

PARAYA ÇEVİRME  VE ERTELEME YOK
Sahte belge düzenlenmesi fiilinde, 3 yıldan başlayan hapis cezasına hükmolunduğu için bu ceza paraya çevrilemez ve ertelenemez. Fiilin birden fazla olması durumunda, hapis cezası daha da artar. Maliyenin denetim elemanları, pos tefeciler konusunda son derece deneyimliler.
Ayrıca yağmur gibi yağan ihbar dilekçelerine istinaden, gizlenen hususları da elleriyle koymuş gibi bulabiliyorlar. Özet olarak, Maliye’nin nefesi bu işi yapanların ensesinde.. Vergi kaçakçılığı ve ayrıca hapis, bir de tefecilikten hapis. Duruma göre “örgütlü suç” derken, çıra gibi yanacaklar. En iyisi bu tür olaylara bulaşmadan, dürüst ticaret yapılması...

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22027630.asp

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi