OTOMOBİL KİRALAMANIN AVANTAJLARI

SATIN ALMA - KİRALAMA FARKI

Şirkete alınıp, aktife kaydedilen bir otomobil ile kiralanan otomobil arasında, kiralama lehine çok sayıda avantaj var. Satın alma olayından başlamak suretiyle, konuyu açıklayalım.

1- Şirkete otomobil satın alınması
a) Yıl içinde alınan otomobil için, alındığı yıl için, yıllık yani 12 aylık amortisman ayırmak mümkün değil. Alındığı aydan, yıl sonuna kadar olan dönem için, aylık amortisman hesaplanıp, gider yazılabiliyor (VUK. Md. 320).
b) Otomobil alımında ödenen KDV, indirim konusu yapılamıyor. Gider ya da maliyet unsuru oluyor (KDV K. Md. 30/b).
c) Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi gider yazılamıyor (MTVK. Md.14). ÖTV gider ya da maliyet unsuru olabiliyor (VUK Md. 270/2).
d) Otomobil satıldığında, bundan doğan kazanç için vergi ödeniyor. Ayrıca, düşük oranda da olsa KDV‘ye tabi oluyor.
2- Şirkete, personele ait otomobilin kiralanması:
a) Personele, aylık bir kira ödeniyor ve kiranın tamamı, şirket hesaplarına gider yazılabiliyor. Ödenen kiradan, yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapılıyor. Sorumlu sıfatıyla yüzde 18 KDV ödeniyor ancak aynı KDV indirim konusu yapılıyor (Bkz. 117 Seri No.lu KDV Tebliği).
b) Otomobil için yapılan masraflar (yakıt, bakım-onarım gideri dahil), şirket defterine gider yazılabiliyor.
c) Otomobilin sahibi olan personel, 2013’te yıllık kira tutarı 26 bin TL’yi aşmadığı sürece, bu kira gelirini beyan etmeyecek. Aşması durumunda, tamamını beyan edecek ancak, yıllık tutarı 114 bin TL’yi aşmadığı ve beyana tabi başka geliri olmadığı sürece, gelir vergisi ödemeyecek hatta üste “vergi iadesi” alacak.
d) Otomobil satıldığında, sahibi olan gerçek kişi tarafından elde edilen kazanç beyana tabi değil. Ayrıca, KDV’de sözkonusu değil.

RENT A CAR ŞİRKETİNDEN KİRALAMA

Bunun da, özel bazı avantajları var. Kirayı ödeyen mükellef;
a) Kira ile birlikte ödenen KDV’yi indirim konusu yapabiliyor.
b) Kiralama bedelinin tamamı, gider yazılabiliyor.
c) Kira ödenirken, stopaj yapılmıyor.
Bu olayda, kiralama şirketinin de avantajları var. Örneğin;
a) Otomobil alımında ödediği KDV’yi indirim konusu yapabiliyor (KDV K. Md. 30/b).
b) Motorlu Taşıtlar Vergisini gider yazabiliyor (MTVK. Md.14).
c) Yıl içinde aldığı otomobil için, yılın son günlerinde almış olsa bile, bir tam yıl üzerinden amortisman ayırabiliyor (VUK. Md. 320/2). Yukarıdaki açıklamalardan da
fark edileceği gibi, şirkete otomobil almaktansa, personelden ya da kiralama şirketinden otomobil kiralamanın, sayısız avantajları var.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi