BANKA KREDİLERİ MUHASEBE KAYITLARI

BANKA KREDİLERİ MUHASEBE KAYITLARI

300 BANKA KREDİLERİNİN İŞLEYİŞİ ÖRNEK VE AÇIKLAMALARIYLA

Banka Kredisi ile alınan Araç. (Taşıt) Ödeme Tablosu.

Bu tabloya göre kullanılan Banka Kredi'sinin Muhasebe kayıtlarını yapalım.

Kullanılacak Ana Hesaplar ve Açıklamaları,

300 Banka Kredileri ( Kısa Vadeli ),  400 Banka Kredileri ( Uzun Vadeli ), 780 Finansman Giderleri Hesabı ( Bu Hesabı'da Krd Faiz Giderleri İçin Kullanacağız )

1.) BANKA ARAÇ KREDİSİ KULLANIM MUHASEBE KAYDI

----------------------------- /  / --------------------------------

102 BANKA HESABI                                  50.000,00

      300 BANKA KREDİLERİ (2006 Vadeli)               15.094,29

      400 BANKA KREDİLERİ (2007-2008 Vadeli)        34.905,71

----------------------------- /  / --------------------------------

2.) KREDİ TAKSİT ÖDEMESİ MUHASEBE KAYDI 

----------------------------- /  / --------------------------------

300 BANKA KREDİLERİ                               1.808,48

780 FİNANSMAN GİDERLERİ (Krd Faiz Gd.)     575,00

780 FİNANSMAN GİDERLERİ ( Bsmv )              28,75

         102 BANKA HESABI                                      2.412,23

----------------------------- /  / --------------------------------

Bu arada alınan araç (taşıt) için kullanılan Kredinin ilk yıl faiz giderlerini direkt olarak aracın maliyetine de ilave edebiliriz. 780 yerine 254 Taşıtlar veya Dönem sonlarında 780 ile 254 Arası Virman fişi uygulayabilirsiniz. ( Not: Sadece aracın (Taşıtın) alındı ilk yıl faiz giderleri maliyete ilave edilebilir.)

*** KULLANILAN KISA VADELİ BANKA KREDİLERİ ( SPOT KREDİ ) MUHASEBE KAYDI

1.) KULLANILAN BANKA KREDİSİ ( SPOT KREDİ )

----------------------------- /  / --------------------------------

102 BANKA HESABI                                5.000,00

          300 BANKA KREDİLERİ                                5.000,00    

----------------------------- /  / --------------------------------

2.) KREDİ ÖDEMESİ MUHASEBE KAYDI

----------------------------- /  / --------------------------------

300 BANKA KREDİLERİ                           5.000,00

          102 BANKA HESABI                                      5.000,00

----------------------------- /  / --------------------------------

3.) KREDİ FAİZ ÖDEMESİ MUHASEBE KAYDI

     ( Kredi Faizleri Dönem Sonlarında Tahakkuk Edildiğinden faiz ödemesini ayrı bir yevmiye kaydında gösterdim)

----------------------------- /  / --------------------------------

780 FİNANSMAN GİDERLERİ (Krd Faiz Gd.)   650,00

780 FİNANSMAN GİDERLERİ ( Bsmv )            32,50

          102 BANKA HESABI                                       682,50

----------------------------- /  / --------------------------------

*** TEMİNAT ( ÇEK - SENET ) KARŞILIĞI KULLANILAN BANKA KREDİLERİ

1.) TEMİNATA ÇEK SENET ÇIKIŞI MUHASEBE KAYDI

----------------------------- /  / --------------------------------

 101-121 TEMİANATAVERİLEN ÇEK-SENET  5.000,00        

          101-121 PORTFOY'DEKİ ÇEK-SENET             5.000,00

----------------------------- /  / --------------------------------

2.) KULLANILAN BANKA KREDİSİ ( TEMİNAT KREDİSİ )

----------------------------- /  / --------------------------------

 102 BANKA HESABI (Mev.Hs)                    5.000,00

          300 BANKA KREDİLERİ                                5.000,00

----------------------------- /  / --------------------------------

3.) VADESİ GELEN ÇEK SENEDİN TEMİNATTA TAHSİLİ

----------------------------- /  / --------------------------------

 102 BANKA HESABI (Tem.Hs)                    5.000,00

          101-121 TEMİANATAVERİLEN ÇEK-SENET   5.000,00

----------------------------- /  / --------------------------------

4.) TEMİNAT KREDİ ÖDEMESİ MUHASEBE KAYDI 

----------------------------- /  / --------------------------------

300 BANKA KREDİLERİ                            5.000,00

            102 BANKA HESABI (Tem.Hs.)                    5.000,00

----------------------------- /  / --------------------------------

5.) KREDİ FAİZ ÖDEMESİ MUHASEBE KAYDI

     ( Kredi Faizleri Dönem Sonlarında Tahakkuk Edildiğinden faiz ödemesini ayrı bir yevmiye kaydında gösterdim)

----------------------------- /  / --------------------------------

780 FİNANSMAN GİDERLERİ (Krd Faiz Gd.)     650,00

780 FİNANSMAN GİDERLERİ ( Bsmv )              32,50

         102 BANKA HESABI (Mev.Hs.)                             682,50

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi